Oferta

Program Karta Rowerowa ONLINE udostępniany jest dla szkół podstawowych oraz innych instytucji uprawnionych do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową w cenie:
 
od 40 zł + VAT / rok
(49,20 zł z VAT 23%)
 
Aby przekonać się o możliwościach programu w ramach każdego konta dostępny jest bezpłatny 14-dniowy okres testowy. W tym celu należy dokonać rejestracji, która nie jest równoznaczna z zakupem programu. To Państwo decydujecie czy chcecie nadal korzystać z programu.
 
Istnieje również możliwość wypróbowania programu w wersji demonstracyjnej.
 
WAŻNA INFORMACJA DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH:
Po rejestracji konta generowana jest faktura pro forma, która nie zobowiązuje do zapłaty. Po ewentualnej zapłacie generowana jest faktura VAT, zawierająca niezbędne dane. Jeśli szkoła nie ma możliwości opłacania faktur pro forma, istnieje możliwość uzyskania faktury VAT, z odroczonym terminem płatności. W tym celu należy:
  1. zarejestrować konto; podczas rejestracji wypełniają Państwo dane do faktury (nabywca i odbiorca)
  2. po rejestracji zostanie wygenerowana automatycznie faktura pro forma
  3. skontaktować się z nami drogą elektroniczną (info@kartarowerowa.net); w treści wiadomości należy podać numer UID zarejestrowanego konta lub numer wygenerowanej faktury pro forma, interesujący Państwa termin odroczenia faktury (standardowo 14 dni) oraz dopisać informację "Przyjmuję do wiadomości, że wystawiona faktura VAT jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty".
 
 
Nazwa pakietu NAUKA I EGZAMIN NAUKA I EGZAMIN
dla małych szkół
EGZAMIN UCZEŃ
wybieram wybieram wybieram wybieram
Konto przeznaczone dla szkół podstawowych lub innych uprawnionych instytucji
Maksymalna liczba kont dla nauczycieli bez limitu 1 1 1
(konto rodzica)
Maksymalna liczba kont dla uczniów bez limitu 60 bez limitu 3
Maksymalna liczba klas bez limitu 2 bez limitu nie dotyczy
Maksymalna liczba egzaminów bez limitu bez limitu 3 3*
(egzaminy próbne)
Dostęp do zbiorczej bazy pytań
Dostęp do możliwości treningu dla uczniów
Ważność konta 365 dni 365 dni 60 dni 365 dni
Bezpłatne konto testowe 14 dni 14 dni 14 dni 14 dni
Cena dla szkoły za pakiet
120,00 zł + VAT
(147,60 zł z VAT 23%)
70,00 zł + VAT
(86,10 zł z VAT 23%)
40,00 zł + VAT
(49,20 zł z VAT 23%)
20,00 zł
(zawiera podatek VAT 23%)
wybieram wybieram wybieram wybieram
Oferta ważna jest od 30.01.2023
 
Płatność dokonywana jest na podstawie automatycznie wystawionej faktury pro forma, jednym z dwóch sposobów:
  • tradycyjny przelew bankowy
  • płatności elektroniczne Przelewy24, akceptujące przelewy internetowe i wpłaty przy użyciu kodu BLIK
W ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty wystawiana jest faktura VAT.
 
* - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej nie jesteśmy jednostką uprawnioną do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Serwis umożliwia naukę, trening przed egzaminem teoretycznym oraz przeprowadzenie egzaminy teoretycznego dla jednostek do tego uprawnionych. Dla pakietu UCZEŃ liczba egzaminów oznacza egzaminy próbne, które może przeprowadzić rodzic dla swojego dziecka.