Wersja demonstracyjna

Zachęcamy do skorzystania z wersji demonstracyjnej programu Karta Rowerowa ONLINE.

Aby zalogować się do konta demonstracyjnego jako nauczyciel należy podać następujące dane:
 
Nazwa użytkownika: demo
Hasło: demo1234
 
 

Aby zalogować się do konta demonstracyjnego jako uczeń należy podać następujące dane:
 
Nazwa użytkownika: demo2
Hasło: demo1234
 
 
 
Uwaga! Konto demonstracyjne jest kontem publicznym. Oznacza to, że w jednym czasie może z niego korzystać wielu użytkownków. Prosimy o nie podawanie autentycznych danych uczniów, gdyż będą one również widoczne dla innych użytkowników. Dane wpisane przez użytkowników są kasowane codziennie o godzinie 6.00.
 
 
Wykaz ograniczeń na koncie demonstracyjnym:
  • możliwość pracy maksymalnie 10 uczniów
  • możliwość użycia maksymalnie 2 klas
  • możliwość użycia maksymalnie 1 nauczyciela
  • czas trwania egzaminu - maksymalnie 5 minut
  • brak możliwości wydruku bazy pytań
  • dostęp do 50 pytań
Dla ułatwienia zostały wprowadzone na stałe następujące dane: uczeń demonstracyjny, klasa demonstracyjna oraz egzamin demonstracyjny.
 
 
Firma VISMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników konta demonstracyjnego.