Karta rowerowa ONLINE

nowoczesny egzamin na kartę rowerową

Karta Rowerowa ONLINE to nowoczesne narzędzie do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową, przeznaczone głównie dla szkół podstawowych. Program powstał w oparciu o doświadczenie w pracy nauczycielskiej, z myślą zarówno o pedagogach jak i uczniach. Nauczycielom przygotowującym uczniów do egzaminu na kartę rowerową, platforma ma służyć jako skuteczne narzędzie usprawniające pracę, dzieciom natomiast daje możliwość rzetelnego przygotowania się do części teoretycznej egzaminu, a także pośrednio praktycznej. Jest także doskonałym narzędziem, umożliwiającym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspomagających proces dydaktyczny - można go wykorzystać na lekcjach wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć technicznych.