Konto testowe

Wykaz ograniczeń na koncie testowym:
  • możliwość dodania maksymalnie 10 uczniów lub 1 ucznia w przypadku pakietu UCZEŃ
  • możliwość dodania maksymalnie 2 klas
  • możliwość użycia maksymalnie 1 nauczyciela
  • czas trwania egzaminu - maksymalnie 5 minut
  • brak możliwości wydruku bazy pytań
  • dostęp do 50 pytań